نحوه کار در سایت سهام فکس

در سهام فکس شما از ۱۰۰۰۰ تومان تا بسته های ۱۰۰۰۰۰ تومانی را

با انتخاب پلن مورد علاقه خود می توانید سرمایه گذاری نموده

و از ۱۱۰ تا ۱۵۰ درصد سود کلی تا پایان دوره هر پلن بهره ببرید ،

در سهام فکس شما یک کسب و کار بدون دردسر را تجربه خواهید کرد .

پلن های سرمایه گذاری سهام فکس گوناگون و دارای شرایط مفصلی است که بایستی

شرایط هر پلن را در سایت اصلی مطالعه کنید به عنوان نمونه در پلن رایگان آن می توانید

تا ۲۰ سهم را بدون پرداخت حق عضویت مشارکت کنید و  تا ۵۰۰ زیر مجموعه مستقیم  جذب نمایید

و دو درصد از میزان سرمایه گذاری هر نفر جذب شده را بعنوان حق بازاریابی دریافت کنید .

 

برای ثبت نام در سهام فکس کلیک کنید